Kompletny przewodnik po archetypach marki

Kompletny przewodnik po archetypach marki

Jak to jest, że czujemy swego rodzaju powiązanie z niektórymi markami? Czujemy jakbyśmy je znali. Czasami nawet kochali.

Co sprawia, że ciągnie nas do nich? Dlaczego jesteśmy wobec nich lojalni, kupujemy je każdego dnia? Zapraszamy je do naszego życia?

Skuteczne reklamy? Sztuczki marketingowe? Świetne projekty graficzne?

Odpowiedź to: archetypy marki.

W tym artykule pokaże Ci jak włamać się do umysłów Twoich odbiorców i stworzyć z nimi silne i trwałe relacje.

12 pragnień

Wszyscy posiadamy podobne podstawowe ludzkie pragnienia. Nie uczymy się chcieć, ani nie uczymy się potrzebować. Rodzimy się z tym, jest to instynktowne.

To właśnie na tych pierwotnych potrzebach bazują archetypy:

 1. Wyzwolenie -> Buntownik
 2. Moc -> Czarodziej
 3. Mistrzostwo -> Bohater
 4. Intymność -> Kochanek
 5. Przyjemność -> Dowcipniś
 6. Przynależność -> Towarzysz
 7. Pomoc -> Opiekun
 8. Władza -> Władca
 9. Innowacje -> Stwórca
 10. Bezpieczeństwo -> Niewinna
 11. Wiedza-> Mędrzec
 12. Wolność -> Odkrywca

Możemy je również podzielić w ten sposób:

 • Autentyczność (Buntownik, Stwórca).
 • Poczucie bezpieczeństwa (Niewinna i Towarzysz).
 • Odpowiedzialność za innych (Bohater i Opiekun).
 • Określenie własnej tożsamości (Odkrywca i Kochanek).
 • Moc i siła (Czarodziej i Władca).
 • Wolność (Dowcipniś i Mędrzec).

Te podziały są umowne i nie stanowią opisu statycznej rzeczywistości. Zauważ jednak, że Twoje serce bije szybciej przy niektórych z nich.

Jeśli zgodzisz się z tym, że pewne zachowania mogą wzmacniać określone pragnienia, zrozumiesz dlaczego jedne z nich przemawiają do Twoich odbiorców bardziej niż inne.

12 archetypów marki

Na początku zapoznaj się krótko z każdym archetypem.

Buntownik

Buntownik pragnie rewolucji, która po części zmieni świat na lepsze, a po części wprowadzi bezprawie. Lekceważy zasady, przepisy i wszelkie regulacje, które ograniczają jego wolność (lub kogokolwiek innego). Jest dobrą osobą, ale jego dominującą motywacją jest gniew. Bez walki czuje się zagubiony.

Czarodziej

Czarodziej dąży do spełnienia marzeń w mistyczny sposób. Zabiera ludzi w podróż, w której ulegają transformacji poprzez doświadczenie magicznej chwili. Nikt nie wie jak to się dzieje. Czarodziej wierzy, że ogranicza nas jedynie wyobraźnia. Pokazuje, że prawa, które rządzą rzeczywistością można zmieniać doprowadzając nas do lepszej przyszłości. Pragnie wiedzy, ale niechętnie się nią dzieli. Raczej wykorzystuje ją do pokazywania swoich wizji.

Bohater

Dąży do udowodnienia swojej wartości przez odwagę i determinację. Ciężko pracuje, aby zdobyć to, co uważa za słuszne. Stawia czoła wyzwaniom i problemom, dopóki nie zostaną naprawione. Chce być podziwiany za swoje dokonania – świat ma wiedzieć o jego wartości i umiejętnościach.

Kochanek

Kochanek chce być obiektem pożądania. Intymność, bliskość i zmysłowość to jest to, czego szuka. Użyje wszelkich środków, aby to osiągnąć. Ma motywację do stawania się coraz bardziej atrakcyjnym fizycznie i emocjonalnie. Wie, że dzięki temu zbliży do siebie innych. Obawia się, że będzie niezauważony, niekochany lub niechciany. Jego namiętne pragnienia często wprowadzają go w błąd.

Dowcipniś

Życie Dowcipnisia polega na zabawie i czerpaniu tego, co najlepsze z każdej chwili. Nie chodzi mu tylko o uciechy dla niego samego, ale czuje niejako obowiązek w uprzyjemnianiu życia innym. Jest optymistą i widzi dobro w każdej sytuacji. Jest zawsze młody duchem i nawet jeśli całe jego otoczenie staje się “poważne”, on dalej zachowuje swoją “dziecięcą” naturę.

Towarzysz

Najważniejsze dla niego jest po prostu być. Ma tendencję do wtapiania się w tłum, nie lubi się wyróżniać. Jest przyjazny i miło się z nim rozmawia. Nie jest przesadnie zabawny, ani przesadnie niegrzeczny, ani przesadnie “głośny”. Łatwo zyskuje zaufanie, ale obawia się przez to odrzucenia. Jest osobą pozytywną, która zawsze stara się wpasować w grupę. Lubi wiele rzeczy, ale nie przejawia przesadnej pasji do jeden konkretnej. Można go łatwo polubić, ale też łatwo o nim zapomnieć.

Opiekun

Jest bezinteresowny i kieruje się chęcią pomagania innym. Ochrona i opieka nad potrzebującymi są dla niego szczególnie istotne. Często troszczy się osobami do momentu, aż te nie będą w stanie tego robić same. Pomimo, że lubi pomagać, nie lubi być kojarzony jako mecenas, czy patron konkretnej pomocy. Potrafi nie tylko reagować, ale również zapobiegać. Zawsze jest w pobliżu zdarzenia, w którym może się przydać.

Władca

Władcy chodzi przede wszystkim o kontrolę i dominację. Lubi rozkazywać i w swojej komunikacji i działaniu onieśmiela innych. Jako cel obiera sobie dobrobyt i sukces. Wszyscy, którzy są mu wierni również to czeka. Jest pewny siebie, odpowiedzialny, kontroluje swoje życie i oczekuje tego samego od innych. Widzi siebie na szczycie łańcucha pokarmowego i za wszelką cenę broni tej pozycji.

Stwórca

Pragnie stworzyć coś nowego i wyjątkowego, czego wcześniej nie było. Stara się wprowadzać swoją wizję w życie poprzez wyrażanie swojego indywidualnego talentu. Wierzy, że jeśli coś można sobie wyobrazić, można to również stworzyć. Często dusi go własne pragnienie bycia perfekcyjnym.

Niewinna

Pozytywna osobowość z bardzo optymistycznym podejściem do życia. Tęskni za bezpiecznym światem. Pragnie, aby wszyscy byli szczęśliwi. Jest uczciwa, czysta, nie ma złej woli i nie chowa urazy. Wierzy, że każdy ma prawo do bycia tym, kim naprawdę jest. Potrafi dostrzegać piękno w ludziach, którego inni nie widzą.

Mędrzec

Chce posiąść wiedzę i mądrość oraz dotrzeć do prawdy. Nie chodzi mu tylko o zrozumienie świata, ale także o dzielenie się tym z innymi. Całe życie się uczy. Uwielbia filozoficzne rozmowy. Bardziej prawdopodobne jest, że swoją wiedzę przekaże komuś, kto może zmienić świat, zamiast zrobić to samemu.

Odkrywca

Chce wyjść z komfortu codzienności i wyruszyć w nieznane. Jest odważny i żądny przygód. Uwielbia wyzwania. Jego życie to nieustanna podróż, w której chodzi mu bardziej o zrozumienie siebie, niż udowodnieniu swojej wartości innym.

Archetypy marki – mapa drogowa pragnień

Archetypy są uosobieniem zachowań i są jakby mapą drogową, która pozwala odwołać się do konkretnego pragnienia o określonej osobowości.

Dwa główne powody, dla których Twoja marka powinna posiadać dominujący archetyp:

 • Wyróżnienie. Rynki są zatłoczone, konkurowanie staje się coraz trudniejsze. Na poziomie cech produktu, funkcji i atrybutów oraz korzyści często nie ma już miejsca na znalezienie wyróżników. Osobowość marki zbudowana na archetypach daje nieograniczone możliwości.
 • Tworzenie relacji. Marka, która nie buduje osobistych relacji z odbiorcami staje się co najwyżej towarem (marka osobista również). Badania potwierdzają, że ludzie nie chcą kupować produktów, czy usług. Chcą kupować marki.

Konsumenci płacą za produkty i usługi, ale kupują marki.

Ja, czyli Bartosz

Dlaczego archetypy marki są tak bardzo skuteczne?

Postacie, które znamy ze sztuki, opowieści, bajek, religii, mitów oraz filmów charakteryzują uniwersalne wzorce zachowań, które wszyscy instynktownie rozumiemy.

Kiedy zaczynasz analizować poszczególne archetypy i ich zachowanie, zaczynasz rozpoznawać w nich siebie, swoją rodzinę, przyjaciół itd.

Może to być “wujek dowcipniś” lub walczący z systemem “przyjaciel buntownik”.

Zauważ, że choć zachowania Twojego wujka lub przyjaciela znasz z doświadczenia, zachowania innych archetypów, z którymi doświadczenia nie masz – również będziesz rozpoznawać.

Dlaczego? Ponieważ są one zaprogramowane w Twojej podświadomości.

Nie jest tak, że gdy widzimy jakieś zachowanie to od razu widzimy odpowiedni archetyp. Instynktownie rozumiemy to zachowanie i wydaje nam się ono znajome.

W związku z tym, że rozumienie archetypów jest instynktowne, umiemy bardzo szybko “łączyć się” z nimi lub ich unikać. Co ważne, robimy to w trakcie ich doświadczania.

Wiemy, że to rozpoznanie, jest w nas wstępnie zaprogramowane. Dzięki temu jest świetnym narzędziem, do określania pozycji Twojej marki i cech jej osobowości, które mogą najlepiej rezonować z Twoimi odbiorcami.

Jak to się zaczęło? Skąd się wzięły archetypy marki?

Praktycznie wszystkie marki, z którymi czujesz jakąś więź, zbudowane są na podstawie mocnego dopasowania do archetypu.

Archetypy mają swoje korzenie już w mitologii greckiej. Platon eksplorował ideę archetypów mówiąc o intuicji.

Na początku 20-go wieku za ten temat zabiera się psycholog Carl Jung. To on wymyśla termin “archetypy”. Przestrzeń do rozważań daje mu m.in. ówczesna przyjaźń z Zygmuntem Freud’em.

Po lewej na dole: Freud, po prawej na dole: Jung.

Jung twierdzi, że wszyscy mamy tzw. “zbiorową nieświadomość“. Kieruje ona naszymi doświadczeniami i emocjami, co skutkuje typowymi wzorcami zachowań.

Mówiąc inaczej: wszyscy rodzimy się z tymi samymi instynktami i potrafimy nieświadomie rozpoznawać wzorce zachowań w momencie, w którym ich doświadczamy.

Archetypy to bijące serce Twojej marki

W 2001 Margaret Mark i Carol S. Pearson publikują książkę: “The Hero and the Outlaw”.

Carol S. Pearson - archetypy marki

Autorki analizują budowanie silnych marek na podstawie archetypów. Stwierdzają, że:

Archetypy to bijące serca marek, ponieważ przenoszą sens relacji z odbiorcą tak, jakby rzeczywiście marka była ożywiona.

W książce ujawniona zostaje również pewna analiza. Otóż marki o ściśle “określonych archetypach”, w ciągu 6 lat, zyskały na wartości o 97% więcej, niż marki o “pomieszanych archetypach”. Wniosek:

Jeśli spróbujesz zadowolić wszystkich, nie zadowolisz nikogo.

Ja, czyli Bartosz.

Kto kradnie Twoje serce? Archetypy marek.

Jak więc widzisz, koncept archetypów to nie jakaś sztuczka oraz obiecywanie gruszek na wierzbie. Archetypy poparte są naszą aktualną wiedzą naukową.

Wiemy zatem, że mamy emocjonalne powiązania z niektórymi markami. Pomimo, że często nasz “związek” opiera się głównie na wymianie towaru za gotówkę.

Wiemy również, że powodem, dla którego czujemy się w ten sposób, jest sposób w jaki marki się z nami komunikują. A robią to poprzez wykorzystanie wiedzy o archetypach.

Profesor Harvardu Gerald Zeltman, twierdzi, że 95% naszych decyzji zakupowych podejmowanych jest w podświadomości. Oznacza to tyle, że marki o wyrazistej, archetypowej osobowości, które tworzą emocjonalne więzi ze swoimi odbiorcami mają OGROMNĄ przewagę nad konkurencją.

Gdzie można popełnić błąd stawiając na archetypy marek?

Musisz zdać sobie sprawę z sytuacji na rynku. Jeśli chcesz wyskoczyć z tego “kotła” marek, które konkurują ze sobą ceną, korzyściami, funkcjami i atrybutami – wejdź na wyższy poziom:

Twoja marka potrzebuje prawdziwej osobowości.

Ja, czyli Bartosz.

Teraz pojawia się najczęstszy błąd niedoświadczonych marek. “Dobierają” archetyp dla ich marki i wybierają kilka cech, którymi będą się kierować w swojej komunikacji. Jest to błąd.

Archetypy, to w pełni ukształtowane osobowości z poglądem na świat, ukształtowanymi opiniami, zakorzenionymi przekonaniami. To sprawia, że można z nimi “łączyć się” jak z ludźmi.

Ja, czyli Bartosz.

Nie chodzi więc tylko o zastosowanie wybranych cech komunikacyjnych. Chodzi i zaimplementowanie całej osobowości.

Jeśli odbiorcy mają wiedzieć kim jest Twoja marka, najpierw marka musi wiedzieć kim naprawdę jest.

Ścisłe dopasowanie do archetypu sprawia, że marka będzie wyrazista dla jej odbiorców oraz pozwoli jej komunikować się z nimi jak “prawdziwa osoba”. To jest podstawa do budowania silnych więzi.

Jak szuka się odpowiedniego archetypu marki?

Musisz zdać sobie sprawę jakie archetypy reprezentują Twoi odbiorcy. Pamiętaj, że archetyp wynika z pierwotnego pragnienia.

Nigdy nie ma takiej sytuacji, że jedna osoba w 100% odpowiada jednemu archetypowi. To znaczy każdy z nas ma w sobie kilka archetypów.

Archetyp Twojej marki powinien odpowiadać na potrzeby przeważającego archetypu wśród Twoich odbiorców. Nie zawsze jest tak, że trzeba dobrać ten sam archetyp.

Załóżmy, że prowadzisz sklep z kosiarkami do trawy. U Twoich odbiorców przeważa archetyp “Towarzysz”. Jako archetyp marki, możesz przyjąć archetyp “Towarzysz”.

Dostrzegasz jednak inną możliwość. Chcesz dotrzeć do drzemiącego w Twoich odbiorcach “Odkrywcy”. Przyjmujesz archetyp “Odkrywca”.

Jesteś w stanie wyobrazić sobie różnice np. w wyglądzie, kolorystyce i sposobie komunikacji dwóch takich marek, które sprzedają kosiarki?

Jak się wyróżnić skoro wszyscy mamy taki sam archetyp?

Są branże, które mają często osobowość, której oczekiwaliby Twoi odbiorcy. Na przykład branża szkoleń byłaby Mędrcem.

W pozycjonowaniu marek, kluczową sprawą jest wyróżnienie się. Jak to zrobić, skoro wszyscy powinniśmy mieć taki sam archetyp?

Tutaj nie odkryję Ameryki, a w zasadzie powtórzę to, co mówiłem wcześniej.

Każdy posiada w sobie kilka archetypów.

Podczas wybierania archetypu marki należy zrobić to samo. Jak to zrobić najlepiej? Podziel osobowość swojej marki w stosunku 70/30:

 • 70% stanowi archetyp podstawowy. Jeśli ten archetyp nie będzie znacząco przeważał, osobowość marki będzie myląca dla odbiorców, nie uzyskasz efektu “znajomości”. Utrudni to znacząco Twoją komunikację.
 • 30% stanowi archetyp wpływowy. To dzięki niemu marka osiągnie zróżnicowanie. Bardzo ważne jest, aby korzystać z tej osobowości bardzo powściągliwie i mądrze.

Może być zatem tak, że branża wymusza na marce zastosowanie konkretnego archetypu. Ale wcale nie musisz stosować mixu, który podałem. Jeśli nie będziesz Mędrcem w branży szkoleń lub Opiekunem w branży medycznej – zrobisz prawdziwy hałas na swoim rynku.

Najważniejsze, to nie stracić wyróżnika i nie wtopić się w towarzystwo innych graczy na rynku.

Archetyp Marki pozwala się wyróżnić.
Wyróżniaj się lub zgiń.

Czy marka może zmieniać archetyp?

Możliwa jest sytuacja, gdy marka dotrze do odbiorców jako jeden z archetypów, ale w miarę swojej ewolucji przekształci się w inny.

Jako że w każdym szanującym się artykule na temat budowania marek musi paść nazwisko Jobs, albo przynajmniej Apple – weźmy dla przykładu właśnie tę mało znaną markę.

1984 r. to rok dominacji Microsoftu Władcy na rynku komputerów osobistych. Apple pojawia się z antyreżimową reklamą “1984”, w które przekazuje swoją Buntowniczą wiadomość dla świata. Kontynuuje ten przekaz np. w serii “I’m a Mac vs I’m a PC”.

Apple Buntownik.

W 1997 roku marka staje się Stwórcą. Kampanią “Think Different” rozpoczynają celebrację kreatywności i innowacji.

Apple Stwórca.

Ewolucja archetypu marki

Zgodnie z psychologią jungowską, nasza “jaźń” składa się ze świadomości i nieświadomości. Potrzebne jest do tego wykształcenie się własnego “ja”, czyli ego.

Nasze ego w procesie rozwoju przystosowuje się do świata zewnętrznego. Staje się coraz bardziej ukształtowane i samoświadome.

Konfrontowanie ego z treściami nieświadomymi, powoduje ich stopniową akceptację. Pisałem wcześniej, że np. archetypy to podświadome wzorce zachowań, które instynktownie rozumiemy. One są w nas.

W tym bardzo uproszczonym przeze mnie procesie (proces indywidualizacji), kształtuje się całościowa psychika – “jaźń”. Zawiera więc ona nie tylko to, co sobie uświadamiamy, ale również elementy nieświadome.

Możemy ten proces przełożyć na etapy życia konkretnej osoby. Do każdego z tych etapów możemy zatem przyporządkować konkretne archetypy:

 • Dzieciństwo – Niewinna, Towarzysz.
 • Dojrzewanie, okres nastoletni – Odkrywca, Kochanek.
 • Wczesna dorosłość – Bohater, Opiekun.
 • Wiek średni – Buntownik, Stwórca.
 • Dojrzałość – Czarodziej, Władca.
 • Starość – Mędrzec, Dowcipniś.

Nazywam to mapą ewolucji archetypów. Marka może zmieniać archetyp, ale ważne jest aby nie robiła dużych przeskoków. Spowoduje to rozmycie, brak spójności i utratę wiarygodności. Bezpieczniejsze jest poruszanie się po wskazanej wyżej mapie.

Dwie taktyki doboru/zmiany archetypu dla marki

Biorąc pod uwagę powyższy kontekst, marka może wybrać archetyp:

 • Bazując na zasadzie potwierdzenia – dajemy to, co potwierdza oczekiwania odbiorców. Na przykład dla młodych ludzi można wybrać archetyp “Odkrywcy” lub przyciągać ich obietnicą wejścia w dorosłość archetypem “Bohatera”.
 • Bazując na zasadzie kompensacji – dostarczamy tego, czego odbiorcy brakuje. Na przykład dorosłe osoby mogą tęsknić za beztroskim dzieciństwem – wybieramy archetyp “Niewinnej”. Mogą chcieć “wyrwać się” z codzienności i przeżyć coś niezwykłego – wybieramy archetyp “Odkrywcy”.

W pierwszym przypadku bardziej bierzemy pod uwagę czynniki demograficzne, a w drugim psychograficzne.

Cykl życia marki – jak wpływa na archetyp?

Marka posiada swój cykl życia, zależny np. od cyklu życia produktu, faz rozwoju rynku:

Marka może rozpocząć swoją komunikację od archetypu Buntownika. Odcina się od obecnych standardów, robi coś zupełnie inaczej niż konkurencja. Buduje napięcie, przyciąga uwagę.

Z czasem, kiedy marka pozyskuje szersze grono odbiorców i przestaje być niszowa, naturalnie przechodzi w przekaz Stwórcy (jak Apple), czy Czarodzieja (jak Play). Nie “cofa się” do Bohatera, czy Towarzysza.

Play “Buntownik”.

Archetypy marki rozbudzają pragnienia

W dopasowaniu odpowiedniego archetypu do grupy odbiorców nie chodzi o odzwierciedlenie ich osobowości.

Chodzi o zidentyfikowanie pragnienia, które ma wzbudzać Twoja marka i wykorzystanie tego pragnienia do zdefiniowania osobowości marki.

Wiedza na temat pragnień Twoich odbiorców, daje Ci podstawę do pozycjonowania w ich umysłach. Oto kolejny punkt widzenia w doborze archetypu dla Twojej marki:

 • Jesteśmy tacy sami. Pokazujesz odbiorcom, że są tacy sami jak Ty. Dajesz im poczucie przynależności i wspólnoty.
 • Możesz być mną. Twoja osobowość reprezentuje wszystko, do czego dążą Twoi odbiorcy.
 • Mogę Cię poprowadzić. Pokazujesz, że sytuacja odbiorcy nie jest łatwa, ale uspokajasz ich i pokazujesz właściwą drogę. Dajesz im bezpieczeństwo i poczucie zaufania.
 • Możesz osiągnąć sukces. Inspirujesz i motywujesz odbiorców. Dajesz im przekonanie do uwierzenia w siebie.

Jak zastosować archetyp w Twojej marce?

Rozwijanie osobowości marki w ramach archetypu zapewnia Ci przewagę nad konkurencją.

Jak powinno wyglądać wdrożenie archetypu do Twojej marki? Wykorzystując charakterystykę wybranego archetypu, spróbuj trzymać się poniższych kroków. “Wejdź w skórę” Twojej marki i następnie:

 1. Napisz opinie na temat zagadnień związanych z Twoim rynkiem, branżą, sektorem.
 2. Napisz opinie na temat postaw związanych z życiem odbiorcy.
 3. Określ ton wypowiedzi oraz styl pisania, który odzwierciedla te opinie i postawy.
 4. Wybierz słownictwo, z którego marka będzie korzystać: słowa kluczowe, powitanie i pożegnanie, zawołania, slogany itd.
 5. Dostosuj wygląd marki: kolorystykę, typografię, obrazy.
 6. Zastosuj ustalone opinie, postawy, ton głosu, słownictwo i wygląd w całej komunikacji marki.

Im więcej szczegółów i “smaczków” uda Ci się zaimplementować, tym Twoja marka będzie bardziej “żywa” i trudniej będzie o niej zapomnieć.

Osobowość wymaga rozwoju. Na bieżąco upewniaj się, że pozostajesz w zgodzie z tym, kim są Twoi odbiorcy.

Co dalej? Zacznij opowiadać.

Jeśli Twoja marka ma już wybrany archetyp, masz podstawę do tworzenia opowieści marki.

Połączenia neuronów w naszym mózgu zachowują się trochę inaczej w momencie gdy słuchamy opowieści (sprawdź wykład Uri Hassona na TED). Okazuje się, że 22 razy częściej zapamiętujemy opowieść niż fakt.

Opowiadania aktywują znacznie głębszą część mózgu niż zwykłe dzielenie się faktami. Co ciekawe, podczas słuchania opowieści nasze fale mózgowe pasują do fal mózgowych osoby, która opowiada.

Implementacja wiedzy o archetypach polega na tym, że marka wie kim jest i jest w stanie komunikować się w sposób odpowiadający konkretnemu archetypowi. Dąży do tego, aby stać się prawdziwą postacią w życiu odbiorców.

No i tutaj jest pies pogrzebany. No bo jaką wartość ma postać bez opowieści?

Jeśli młodemu adeptowi poszukiwania przygód opiszesz postać Indiany Jonesa, być może się nim zainteresuje.

Jeśli pokażesz mu film albo przeczytasz książkę “Poszukiwacze zaginionej arki” lub “Świątynia zagłady”, zabierzesz go w podróż , w której zakocha się w tym bohaterze.

Archetyp jest postacią w opowieści
Archetyp musi stać się bohaterem opowieści.

Nie chcemy faktów, chcemy opowieści.

Ja, czyli Bartosz.

Jest zatem konieczne, aby archetypowa postać Twojej marki stała się postacią w opowieści. Musisz zbudować wokół niej opowieść:

 • Skąd się to wszystko wzięło?
 • Dokąd to zmierza?
 • Co dzieje się po drodze?

Zabierz swoich odbiorców w podróż i odsłaniaj przed nimi kolejne rozdziały opowieści Twojej marki.

Podsumowanie przewodnika po archetypach marki

Archetypy marki nie są nowym konceptem. W dalszym ciągu nie są wykorzystywane “masowo”, szczególnie w sektorze MŚP.

Na zatłoczonych rynkach, tylko marki, które angażują odbiorców na poziomie osobowości, są w stanie stworzyć z nimi trwałe relacje. Czyli po prostu stać się silną marką.

Nie ma lepszego sposobu na nawiązywanie relacji osobowych jak skorzystanie z wiedzy o archetypach. To one rezonują z wewnętrznymi pragnieniami, które są w każdym z nas. Rozpoznajemy je i dążymy do nich intuicyjnie.

Archetypy marki są zatem narzędziem, które:

 • nadaje osobowość marce,
 • wyróżnia markę na tle konkurencji,
 • prowadzi do tworzenia trwałych relacji z odbiorcami.

Archetypy marki pozwalają stworzyć postać. Aby odbiorcy pokochali tę osobowość, potrzebujesz opowieści.

Upewnij się, że wiesz kim jest Twoja marka, dokąd zmierza i jak to robi. Dopiero wtedy masz szansę na zainspirowanie ludzi, którzy będą chcieli wybrać się z nią w tę samą podróż.

Proszę, proszę, proszę…

Napisanie tego przewodnika kosztowało mnie bardzo dużo energii i wymagało zaangażowania większego niż zwykle. To był naprawdę bardzo dobrze zainwestowany czas.

Zdaje sobie sprawę, że wyszedł on bardzo długi i przeczytanie również kosztowało Cię dużo zaangażowania.

Chciałem go opracować w możliwie najbardziej przystępny sposób. Tak, aby Twoja marka osobista, firmy, produktu usługi itp. mogła na tym wiele skorzystać.

Proszę, podziel się w komentarzu:

 • Co myślisz o wprowadzaniu archetypu marki do Twojej strategii?
 • Czy wiesz jak to zrobić?
 • Jaki przeważający archetyp posiada Twoja marka?
 • Czy mój przewodnik Ci w tym pomógł?

Będę niesamowicie wdzięczny za Twoją opinię.

Czy znasz kogoś, komu mogłoby moje opracowanie pomóc? Jeśli uważasz, że warto, wyślij mu link. Dzięki.

Taki powiązane z wpisem
, ,
Napisałem ja, czyli
Więcej od Bartosz Grzesik
Czym jest, a czym nie jest marka?
Chcesz zbudować silną markę? Czy naprawdę wiesz co i gdzie masz budować?
Czytaj więcej
Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.